top of page

ULUSAL BİLİMSEL YAYINLAR

IV. Birinci, İkinci, Üçüncü Maddeler Dışında Kalan (Yurt içi veya Yurt dışı) Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Exercise programming for individuals with vision loss. Turk J Sports Med. 2022 (https://journalofsportsmedicine.org/abstract/621/eng)

 2. Is femoral cartilage thickness associated with rectus femoris thickness and thigh muscle strength in adolescent female basketball players? Turk J Sports Med. (https://journalofsportsmedicine.org/full-text/605/eng)

 3. Aşil Tendon Tamirli Bireylerde Cerrahi Sonrası Uzun Dönem Fonksiyonel Sonuçların İncelenmesi. Turk J Physiother Rehabil. 2021 (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjpr/issue/65131/804197)

 4. Incidence Rates of Injuries Associated with Anterior Cruciate Ligament Tear Diagnosed with Magnetic Resonance Imaging: A Retrospective Cohort Study. Turk J Sports Med. 2021 (https://journalofsportsmedicine.org/full-text/564/eng)

 5. The importance of preventing the metabolic syndrome pandemic after the COVID-19 outbreak. Turk J Sports Med. 2020 (https://journalofsportsmedicine.org/full-text/546/eng)

 6. Analysis of Joint Range of Motion, Balance and Injury among Kitesurfers: a Cross-Sectional Study. Turk J Sports Med. 2020 (https://journalofsportsmedicine.org/abstract/540/eng)

 7. Kırmızıbiber Tüketiminin Akut İştaha Etkisi. Bes Diy Derg 2019 (https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1233)

 8. The effects of elective sports medicine internship program on physical activity counselling attitude of medical students. Turk J Sports Med, 2018 (https://journalofsportsmedicine.org/full-text/359/eng)

 9. Tüm Vücut Titreşimi İmmobilizasyon ile Azalan AMPK Aktivasyonunu Arttırır mı? Turk J Sports Med 2018 (https://journalofsportsmedicine.org/abstract/308/tur)

 10. Vitamin D status in soccer players with skeletal muscle injury. Turk J Sports Med. 2018 (https://journalofsportsmedicine.org/full-text/306/eng)

 11. Klemp ile Tendinopati Oluşturulan Hayvanlarda PRGF Uygulamasının İyileşmeye Etkisi. Turk J Sports Med, 2018 (https://journalofsportsmedicine.org/full-text/302/tur

 12. Effect of Kinesiotaping Intervention on Knee Muscle Strength and Delayed Onset Muscle Soreness Pain Following Eccentric Fatigue Training, Turk J Physiother Rehabil. 2015 (https://dergipark.org.tr/en/pub/tfrd/issue/25281/269447)

 13. Patellofemoral ağrı sendromunda eksentrik koordinasyon, işlevsel dayanıklılık ve kas kuvvetinin değerlendirilmesi. Fizyoter Rehabil. 2010 (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tfrd/issue/12960/156534)

 

 

V. Birinci, İkinci, Üçüncü Maddeler Dışında Kalan (Yurt içi veya Yurt dışı) Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Derlemeler ve Vaka Takdimleri

 1. Ayak ve ayak bileği tendon problemleri. Türkiye Klinikleri; 2022 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-ayak-ve-ayak-bilegi-tendon-problemleri-98940.html)

 2. Kas yaralanmaları tedavisinde trombositten zengin plazma uygulamaları. Türkiye Klinikleri; 2021(https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-kas-yaralanmalari-tedavisinde-trombositten-zengin-plazma-uygulamalari-93726.html)

 3. Akromioklavikuler-sternoklavikuler eklem yaralanmaları ve klavikula kırıkları. Türkiye Klinikleri; 2021(https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-akromioklavikuler-sternoklavikuler-eklem-yaralanmalari-ve-klavikula-kiriklari-92652.html)

 4. Koşucu ve sıçrayıcı dizi. Türkiye Klinikleri; 2020. (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-kosucu-ve-sicrayici-dizi-90527.html)

 5. Chronic medial collateral ligament sprain and medial collateral ligament bursitis of knee in a female soccer player: A case report. Turk J Sports Med. 2020 (https://journalofsportsmedicine.org/abstract/542/eng)

 6. Aşil tendon sorunlarında konservatif tedavi yöntemleri. Türkiye Klinikleri; 2019 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-asil-tendon-sorunlarinda-konservatif-tedavi-yontemleri-86720.html)

 7. Retrokalkeneal Bursit Cerrahi Tedavisi. Türkiye Klinikleri; 2019. (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-retrokalkaneal-bursit-cerrahi-tedavisi-86721.html)

 8. Aşil Tendon Yırtıklarında Endoskopik Tamir. Türkiye Klinikleri; 2019. (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-asil-tendon-yirtiklarinda-endoskopik-tamir-86722.html)

 9. Gelecekte aşil tendon transplastasyonu düşünülebilir mi? Türkiye Klinikleri; 2019. (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-gelecekte-asil-tendon-transplantasyonu-dusunulebilir-mi-86728.html)

 10. Preadölesan ve Adölesan Döneminde Sık Karşılaşılan Kas-İskelet Sistemi Yaralanmaları, Önlenmesi ve Yönetimi. Türkiye Klinikleri; 2019 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-preadolesan-ve-adolesan-doneminde-sik-karsilasilan-kas-iskelet-sistemi-yaralanmalari-onlenmesi-ve-yonetimi-85337.html)

 11. Sporcularda Kasık Bölgesi Kas Yaralanmaları ve Apofizitler. Türkiye Klinikleri; 2018 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-sporcularda-kasik-bolgesi-kas-yaralanmalari-ve-apofizitler-82936.html)

 12. Plantar Fascia Rupture in a Professional Soccer Referee: Imaging with Ultrasound. Turk J Sports Med, 2018 (https://journalofsportsmedicine.org/abstract/304/eng)

 13. Spor Yaralanmalarından Korunma Mümkün Mü? Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics 2017(https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-spor-yaralanmalarindan-korunma-mumkun-mu-80491.html)

 14. Çocuklarda Spor Yaralanmaları. Katkı Pediatri Dergisi, 2016 (https://hacettepepediatri.org/katki-yeni-sayi-3.html)

 15. Sporcularda Paget-Schroetter Sendromu (Primer Efor Trombozu). Spor Hekimliği Dergisi 2016 (https://journalofsportsmedicine.org/full-text/208/tur)

 16. Patella Bipartita. Spor Hekimliği Dergisi 2016; (https://journalofsportsmedicine.org/full-text/207/tur)

 17. Ayak bileği burkulması geçiren sporcularda os subfibulare varlığı tedavi sürecini etkiler mi? Olgu sunumu. Spor Hekimliği Dergisi 2016 (https://journalofsportsmedicine.org/full-text/204/tur)

 18. Zayıflama Ürünleri Gerçekten Etkili Mi? Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics 2016 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-zayiflama-urunleri-gercekten-etkili-mi-77261.html)

 19. Diz Çevresi Medial Taraf Yumuşak Doku Yaralanmalarında Minimal İnvaziv Tedavi Seçenekleri. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2016 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-diz-cevresi-medial-taraf-yumusak-doku-yaralanmalarinda-minimal-invaziv-tedavi-secenekleri-73770.html)

 20. Ayak Bileği Kıkırdak Yaralanmalarının Tedavisinde Minimal Yaklaşımla Yapılan Uygulamalar. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2016 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-ayak-bilegi-kikirdak-yaralanmalarinin-tedavisinde-minimal-yaklasimla-yapilan-uygulamalar-73771.html)

 21. Büyüme, Gelişme ve Spora Katılım. Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics 2015 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-buyume-gelisme-ve-spora-katilim-74151.html)

 22. Kalça ekleminin cerrahi anatomisi ve kalça artroskopisinde dikkat edilmesi gerekli noktalar. Turkiye Klinikleri Journal of Orthopaedics and Traumatology Special Topics 2015 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-kalca-ekleminin-cerrahi-anatomisi-ve-kalca-artroskopisinde-dikkat-edilmesi-gerekli-noktalar-70897.html)

 23. Gebelik ve Egzersiz. Spor Hekimliği Dergisi 2014 (https://journalofsportsmedicine.org/full-text/26/tur)

 24. Sporda Hareket Analizi. TOTBID Dergisi 2014 (https://dergi.totbid.org.tr/abstract.php?lang=tr&id=790)

 25. Spor Yaralanmaları ve Genetik. Spor Hekimliği Dergisi 2013 (https://journalofsportsmedicine.org/full-text/37/tur)

 26. Diz Ekleminde Sınırlı Yüzey Artroplasti Uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2013 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-diz-ekleminde-sinirli-yuzey-artroplasti-uygulamalari-67902.html)

 27. Ayak bileği çevresi tendon sorunları. TOTBİD Dergisi 2013 (https://dergi.totbid.org.tr/abstract.php?id=179)

 28. Spor ve patellofemoral sorunlar. TOTBİD Dergisi 2012 (https://dergi.totbid.org.tr/abstract.php?lang=tr&id=626)

 29. Sinovyal dokunun hyalin kıkırdak oluşumuna etkisi. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2011 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-sinoviyal-dokunun-hiyalin-kikirdak-olusumuna-etkisi-60404.html)

 30. Kıkırdak tamirinde güncel cerrahi yaklaşımlar. Turkish Journal of Geriatrics 2011(http://geriatri.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_TJG_559.pdf)

 31. Sporcularda stres kırıkları. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2010 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-sporcularda-stres-kiriklari-58022.html)

 32. Diz Artroskopisi: Artroskopik patellar instabilite cerrahisi. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2009 (https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-diz-artroskopisi-artroskopik-patellar-instabilite-cerrahisi-56532.html)

 33. Medial malleol kırıklarının artroskopik kontrol altında fiksasyonu. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2007(https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-medial-malleol-kiriklarinin-artroskopik-kontrol-altinda-fiksasyonu-48991.html)

 34. Dejeneratif eklem hastalıkları. TOTBİD Dergisi 2007 (https://dergi.totbid.org.tr/uploads/pdf_288.pdf)

bottom of page